Den 38 år gamle Niels Bentzøn var, i 1701[i], strandsitter i Sandefjord. Av yrke var han «Skollemester».

Niels Bentzsen er nevnt som fadder i en dåp[ii] i 1719; 16 mai det året ble Carl Friderich – faren var “en Tysk Soldat” – tatt med i kirken for det formålet. Året efter var han fadder for en uektefødt datter av Obriste Zeplin: Helge ble døpt[iii] 17 januar 1720. Barnets mor var Anna hos Ingeborg Dop.

Et annet uektefødt barn, sønn av Anders Christensen «Væster i fra» ble døpt[iv] 17 mars 1724 og fikk da navnet Anton Wilhelm og Niels Bentzsen som fadder. Moren var Dorthe Maria Nielsdatter Brun, “en Pige tiendende hos Lieut. Bach”. Bare en måneds tid efter dette var det Anders’ og Signes tur, de to var tvillingene til Tosten Andersen i Sandefjord, og dåpen[v] foregikk 24 april 1724. Jacob, som var uektefødt og hvis far er ukjent og more het Kirsti Nielsdatter, ble døpt[vi] 13 oktober 1725 og Niels er nevnt som fadder.

Alle disse dåpshandlingene er nevnt som en indikasjon på at Niels Bentzen bevet seg i nærheten av de bedrestilte i det lille samfunnet, noe som passer med hva man kunne vente av en velutdannet mann, men med små økonomiske midler.

En Niels Bendtsen i Sandefjord døde, 76 år gammel, 9 april 1739. Han ble begravet[vii] 15 april.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262