Kommentarer slettet

I dag morges oppdaget jeg at jeg hadde 16’000 – og noen – kommentarer på siden: litt titting overbeviste meg om at alt var spam .

Med det som utgangspunkt installerte jeg en plug-in og slettet det hele.

Unnskyld til dem som måtte ha fått en alvorlig ment kommentar slettet:  håper dere vil gjenta den!

 

1825

Det er en del igjen å gjøre, men en liten begynnelse er det nå på 1825-tellingen.

Mye er produsert, men det gjenstår å sørge for at navn og dokumenter stemmer overens – men litt efter litt skal også denne listen befolkes!

 

Peder Pavels i Middelhavet

Mye av Peder Pavels’ dagbog fra toktet i Middelhavet er lagt ut.

Denne avskriften er tatt av en annen avskrift, som man kan finne i Pierre Pomeau Flor’s «Om Sandeherreds kald : nogle notiser nedskrevne af Peter Flor i 1774», der det finnes mer materiale om andre forhold, enn dem tittelen antyder: se side 24 og fremover.

Strukturen er et påfunn fra undertegnede – for å gjøre det en anelse lettere å lese.

Efterhvert skal mer materiale legges til, basert på den håndskrevne dagboken som sådan – det er langsomt arbeid.

Men inntil videre – god fornøyelse!

Om Prestene

Opplysninger om 26 prester i Sandherred er lagt ut.

Mye av det er hentet fra standard-verker som Lorens Bergs bygdebok, men mot slutten av perioden  er det i økende grad bragt inn annet materiale.

Om Tollere

Da er det lagt ut en del materiale knyttet til tollerne i Larvik og Sandefjord, de fleste av dem bodde i Larvik, men var nok godt kjent av beboerne i Sandefjord, som fikk livet påvirket av tollernes virksomhet og personlighet.

Videre til snekkerne!

 

Klokkere

En liste av klokkere i Sandherred, som regel bosatt i Sandefjord, er befolket, og en liten biografi  knyttet til hver enkelt.

Stor variasjon i materialet som er funnet – men kanskje mer kommer frem senere.

 

1701-Manntallet

Da er 1701 befolket – så langt det har vært mulig. Det er en stund siden, og informasjonen om enkeltpersoner er litt mindre rik enn for senere år.

Likevel – der der det.

1801

Da er – forestiller jeg meg – de 373 innbyggerne i Sandefjord ved folketellingen i 1801  på plass.

Det er sikkert feil, mangler, og misforståelser i materialet som er lagt ut – men nå er det gjort.

Tilbakemeldinger imøtesees med sterk forventing!

Fremskritt, men langsomt

Legger ut 1801-informasjon en efter en, men det er et langsomt arbeid.

Mesteparten av dette gjorde jeg for 8-10-12 år siden: det var OK, men ikke på høyde med det jeg venter av meg selv nå.

I tillegg, i mellomtiden la Digitalarkivet om sine databaser – og som følge av det er mange av linkene blitt ubrukelige: de må identifiseres og erstattes – en efter en. Og siden det er mange av dem, tar det litt tid.

Men før eller siden er det gjort, og så blir det en pause før 1825 blir taklet!

Folketellinger og manntal

Arbeidet med å legge ut informasjon om de som er nevnt i folketellinger og mantall er påbegynt, men ikke fullført.
Det vil komme efter hvert, for av rent praktiske grunner var det best å legge ut hele navnelisten først, og så finne frem informasjon og knytte den sammen med navnene litt efter litt.
Watch this space, med andre ord.