Om Prestene

Opplysninger om 26 prester i Sandherred er lagt ut.

Mye av det er hentet fra standard-verker som Lorens Bergs bygdebok, men mot slutten av perioden  er det i økende grad bragt inn annet materiale.

Om Tollere

Da er det lagt ut en del materiale knyttet til tollerne i Larvik og Sandefjord, de fleste av dem bodde i Larvik, men var nok godt kjent av beboerne i Sandefjord, som fikk livet påvirket av tollernes virksomhet og personlighet.

Videre til snekkerne!

 

Klokkere

En liste av klokkere i Sandherred, som regel bosatt i Sandefjord, er befolket, og en liten biografi  knyttet til hver enkelt.

Stor variasjon i materialet som er funnet – men kanskje mer kommer frem senere.

 

1701-Manntallet

Da er 1701 befolket – så langt det har vært mulig. Det er en stund siden, og informasjonen om enkeltpersoner er litt mindre rik enn for senere år.

Likevel – der der det.

1801

Da er – forestiller jeg meg – de 373 innbyggerne i Sandefjord ved folketellingen i 1801  på plass.

Det er sikkert feil, mangler, og misforståelser i materialet som er lagt ut – men nå er det gjort.

Tilbakemeldinger imøtesees med sterk forventing!

Fremskritt, men langsomt

Legger ut 1801-informasjon en efter en, men det er et langsomt arbeid.

Mesteparten av dette gjorde jeg for 8-10-12 år siden: det var OK, men ikke på høyde med det jeg venter av meg selv nå.

I tillegg, i mellomtiden la Digitalarkivet om sine databaser – og som følge av det er mange av linkene blitt ubrukelige: de må identifiseres og erstattes – en efter en. Og siden det er mange av dem, tar det litt tid.

Men før eller siden er det gjort, og så blir det en pause før 1825 blir taklet!

Folketellinger og manntal

Arbeidet med å legge ut informasjon om de som er nevnt i folketellinger og mantall er påbegynt, men ikke fullført.
Det vil komme efter hvert, for av rent praktiske grunner var det best å legge ut hele navnelisten først, og så finne frem informasjon og knytte den sammen med navnene litt efter litt.
Watch this space, med andre ord.

Yrker

Flertallet av mennesker i Norge på 1700- og 1800-tallet var jordbrukere: enten de var bønder, husmenn, eller løsarbeidere så var de nesten alle sammen knyttet til landbruket.
For samtiden var det såpass selvfølgelig at det var nærmest usynlig: det var ikke noen grunn til å angi noe yrke.
Likevel er det et lite mindretall mennesker som faktisk hadde et annet utkomme, og det ble ofte notert. 
Derfor er det lagt til en liste over mennesker som hadde et annet yrke enn jordbruk, og som var knyttet til Sandefjord.
Listen er sikkert ikke fullstendig – men den viser i det minste hvor stor variasjon det var – og hvor forbløffende mange skomakere man hadde her omkring.

Navneliste

Som annet materiale her, er det ennå ikke fullstendig – og kommer vel aldri til å bli det.
Men nå er det konstruert en liste over de individene som er dokumentert, ordnet alfabetisk efter fornavn.
Samme materiale som i årstalls-listen, men altså en annen inngang.

Ny seksjon

Da er det lagt til en ny seksjon: her kommer efterhvert materiale som simpelthen er funnet i Nasjonalbibliotekets store samling av skrifter som er gjort tilgjengelige online.
Det er ikke gjort noen forsøk på å velge eller prioritere: dette er alt som, så langt, er dukket opp efter søk på “Sandefjord” eller “Sandefiord”.
Siden Nasjonalbibliotekets materiale vokser, vil dette aldri bli definitivt: noe nytt vil dukke opp efter hvert – og hvis det blir sett, blir det også inkludert.
Materialet er ordnet på enkleste vis: kronologisk.