00000000 example@mail.com
20 Apr 2020
  • By Tore Svenning
  • No Comments

1761

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender Helsingøer, 06 April 1761 Heri Sundet ere følgende Skippere ankomne: Den 3die dito «… Alexander Mørck af Sandefiord fra Laurwig til Kiøbenhavn med Jern …».

09 Dec 2019
  • By Tore Svenning
  • No Comments

Lars Hansen Thorstad og Ragne Rasmusdatter

            «1) Gaardmand Lars Hansen Thorstad og Hustru Ragne Rasmusdatter fastsatte ved Testam., dat. nysnævnte Gaard 2 Juli 1834, konf. 18 Febr. 1837 (Gjenp. i Rigsark.) at en Tredjedel af deres efterladt Formue ved den Længstlevendes Død, og forsaavidt nyt Egteskab ej var indgaaet, skulde tilfalde Sognets Fattigkasse.             Efter […]

02 Nov 2019
  • By Tore Svenning
  • No Comments

Sandefjord – beskrivelse fra første halvdel av 1820-årende

Her fra Jens Krafts Topografisk-Statistiske beskrivelse av Norge, utgitt gjennom mange år. Den teksten som følger er fra rundt 1822, og vil bli flyttet herifra til et bedre sted på siden – før eller senere.   “3. Sandefjord.             Dette Ladested ligger i Sandeherreds Sogn, paa en aaben rummelig Slette, ved Bunden af den 1 […]

14 Aug 2019
  • By Tore Svenning
  • No Comments

Mer om huseiere

Lister over huseiere, med beskrivelse, takst og anslag for brutto grunnflate, er lagt ut: Huseiere i 1777 Huseiere i 1787 Huseiere 1797 Huseiere i 1807 Huseiere 1817 Huseiere i 1827   Kilden for disse opplysningene er de offentlige branntakstene for hvert av disse årene, tilgjengelig i Digitalarkivet.

21 Jun 2019
  • By Tore Svenning
  • No Comments

Huseiere

En taksering av bygninger i Sandefjord fra 1765 gjør det mulig å se hvem som eiet hva, og hva bygningene bestod i. Dette er lagt ut.   I tillegg er det lagt ut en avskrift av en beskrivelse av byens gatenett slik man finner det i Knut Hougens historie.