Huseiere

En taksering av bygninger i Sandefjord fra 1765 gjør det mulig å se hvem som eiet hva, og hva bygningene bestod i. Dette er lagt ut.

 

I tillegg er det lagt ut en avskrift av en beskrivelse av byens gatenett slik man finner det i Knut Hougens historie.

Redere og parts-redere

Da er det lagt ut en liste over folk som selv var redere, eller hadde parter i skip og rederier: de to kategoriene gikk over i hverandre.

Listen er langt på vei  basert på informasjon man kan finne her: http://www.slektsdata.no/Seilskuter.pdf

Noen av navnene er knytt til informasjon som allerede finnes – men mye gjenstår.

Publice absolverede

Da er det lagt ut en liste over de som er blitt publice absolverede – altså gjennomgått offentlig skrifte i kirken, i hele menighetens nærvær. Da måtte man tilstå sin brøde, be om tilgivelse – og motta det og, i prinsippet, være ferdig med saken.

Gjennom tiden fra 1709 til 1781 varierte tallet ganske sterkt – pg falt en del mot slutten. Gjennomsnittet var omkring to saker i året.

I omkring 2/3  av sakene var det en kvinne som måtte gjennomgå, men det var altså en del menn også.

Omkring 84 % dreide seg om utenom-ekteskapelige forhold – resten var drukkenskap, holde seg vekk fra Nadverden og, i ett tilfelle, at de to var for nært beslektede (i tredje ledd, i dette tilfelle). I ti tilfelle er sakens natur simpelthen ikke notert.

Det det var et utenomekteskapelig forhold det dreiet seg om var 26 % menn, 74 % var kvinner.

Skomakere

En liste, foreløbig uten synderlig innhold, over skomakere som er dukket opp i materialet, er lagt ut. Det finnes sikkert flere – men artig å se at de var et innslag i byen i 350 år!

1751 og 1762

Da er de som kommer tilsyne i 1751 og 1762 på plass.

Det mangeler fremdeles noen individer her og der, men stort sett er det nå fulltallighet – i første omgang.

Mer skal komme efter hvert!

 

Kommentarer slettet

I dag har jeg slettet alle kommentarer, efter å ha mottatt over 16’000 spam meldinger.

Det var for mye å gå igjennom manuelt.

Det er vel fare for at jeg farten har kunnet slette noen som var ment på alvor – og unnskyld til dem som er rammet av det, jeg håper virkelig å høre fra dere igjen!

God helg.

Kommentarer slettet

I dag morges oppdaget jeg at jeg hadde 16’000 – og noen – kommentarer på siden: litt titting overbeviste meg om at alt var spam .

Med det som utgangspunkt installerte jeg en plug-in og slettet det hele.

Unnskyld til dem som måtte ha fått en alvorlig ment kommentar slettet:  håper dere vil gjenta den!

 

1825

Det er en del igjen å gjøre, men en liten begynnelse er det nå på 1825-tellingen.

Mye er produsert, men det gjenstår å sørge for at navn og dokumenter stemmer overens – men litt efter litt skal også denne listen befolkes!