Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender

Helsingøer, 06 April 1761

Heri Sundet ere følgende Skippere ankomne: Den 3die dito «… Alexander Mørck af Sandefiord fra Laurwig til Kiøbenhavn med Jern …».

Categories: Uncategorized