En taksering av bygninger i Sandefjord fra 1765 gjør det mulig å se hvem som eiet hva, og hva bygningene bestod i. Dette er lagt ut.

 

I tillegg er det lagt ut en avskrift av en beskrivelse av byens gatenett slik man finner det i Knut Hougens historie.

Categories: Uncategorized