Publice absolverede

Da er det lagt ut en liste over de som er blitt publice absolverede – altså gjennomgått offentlig skrifte i kirken, i hele menighetens nærvær. Da måtte man tilstå sin brøde, be om tilgivelse – og motta det og, i prinsippet, være ferdig med saken.

Gjennom tiden fra 1709 til 1781 varierte tallet ganske sterkt – pg falt en del mot slutten. Gjennomsnittet var omkring to saker i året.

I omkring 2/3  av sakene var det en kvinne som måtte gjennomgå, men det var altså en del menn også.

Omkring 84 % dreide seg om utenom-ekteskapelige forhold – resten var drukkenskap, holde seg vekk fra Nadverden og, i ett tilfelle, at de to var for nært beslektede (i tredje ledd, i dette tilfelle). I ti tilfelle er sakens natur simpelthen ikke notert.

Det det var et utenomekteskapelig forhold det dreiet seg om var 26 % menn, 74 % var kvinner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.