Om Prestene

Opplysninger om 26 prester i Sandherred er lagt ut.

Mye av det er hentet fra standard-verker som Lorens Bergs bygdebok, men mot slutten av perioden  er det i økende grad bragt inn annet materiale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.