00000000 example@mail.com
29 Sep 2018
  • By Tore Svenning
  • No Comments

Om Prestene

Opplysninger om 26 prester i Sandherred er lagt ut. Mye av det er hentet fra standard-verker som Lorens Bergs bygdebok, men mot slutten av perioden  er det i økende grad bragt inn annet materiale.

10 Sep 2018
  • By Tore Svenning
  • No Comments

Om Tollere

Da er det lagt ut en del materiale knyttet til tollerne i Larvik og Sandefjord, de fleste av dem bodde i Larvik, men var nok godt kjent av beboerne i Sandefjord, som fikk livet påvirket av tollernes virksomhet og personlighet. Videre til snekkerne!  

03 Sep 2018
  • By Tore Svenning
  • No Comments

Klokkere

En liste av klokkere i Sandherred, som regel bosatt i Sandefjord, er befolket, og en liten biografi  knyttet til hver enkelt. Stor variasjon i materialet som er funnet – men kanskje mer kommer frem senere.