Navneliste

Som annet materiale her, er det ennå ikke fullstendig – og kommer vel aldri til å bli det.
Men nå er det konstruert en liste over de individene som er dokumentert, ordnet alfabetisk efter fornavn.
Samme materiale som i årstalls-listen, men altså en annen inngang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.